Budownictwo

Oferujemy kompleksową obsługę doradczą przy budowie domów jednorodzinnych:

- Sprzedaż gotowych projektów najlepszego biura projektowego Archon+.
- Adaptacje projektów gotowych.
- Projekty zagospodarowania działki lub terenu.
- Pełnienie funkcji kierownika budowy.
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ponadto oferujemy:

- Sporządzanie inwentaryzacji budowlanej obiektów.
- Przeprowadzanie kontroli okresowych budynków - roczne i pięcioletnie.
- Prowadzenie książek obiektu budowlanego (przeglądy obiektów budowlanych).
- Kosztorysowanie.

Z zakresu przeciwpożarowego oferujemy:

- Sporządzenie oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów bądź ich części    stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcja musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu  technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

- Sporządzanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie pod względem przeciwpożarowym.