Dokumenty wymagane

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego w podziale na rodzaje rynków:

Rynek wtórny

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • akt notarialny (podstawa nabycia)
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • kosztorys budowlany w przypadku przeprowadzania remontu lokalu
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

 

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub decyzja o warunkach zabudowy

 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny (podstawa nabycia)
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku

wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana):

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub decyzja o warunkach zabudowy

 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny (podstawa nabycia)
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

Nieruchomość komercyjna:
 

lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

 

Rynek pierwotny

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

 • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • kosztorys budowlany w przypadku wykończenia lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

 

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub decyzja o warunkach zabudowy

 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny (podstawa nabycia)
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku

wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.