Oferta

Podstawową działalnością naszej firmy jest wycena nieruchomości. Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Nasza oferta obejmuje wycenę:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlanych, rolnych, leśnych, inwestycyjnych, letniskowych, rekreacyjnych i innych),
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, kamienicami, budynkami gospodarczymi, garażami, siedliskami, innymi obiektami), 
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych)
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • nieruchomości komercyjnych (biurowców, lokali użytkowych, magazynów, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, hoteli),
 • innych praw związanych z nieruchomościami.

 

Gwarantujemy, że dobierzemy taki zespół rzeczoznawców i specjalistów, który zapewni rzetelną wycenę, w dowolnym rejonie kraju.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • podatkowych,
 • księgowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • wniesienia aportu,
 • przejść i fuzji,
 • ustalenia wartość środków trwałych do amortyzacji,
 • ustalenia czynszu dzierżawnego;
 • podziału majątku,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu, służebności gruntowej (w tym drogi koniecznej),
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • inne potrzeby indywidualne inwestora.

 

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Nasza Firma podejmuje się także innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

Przy realizacji wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 Zajmujemy się również:

 sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla

- budynków (mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych),

- lokali (mieszkalnych i użytkowych),

- budynków użyteczności publicznej.

 • kompleksową obsługą doradczą w zakresie budownictwa.

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, do głównych należy rodzaj nieruchomości, cel wyceny oraz kompletność dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę.


Jeżeli są Państwo zainteresowani ceną usługi, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Po otrzymaniu zgłoszenia/formularza w ciągu 24h skontaktujemy się z Państwem podając cenę za wykonanie operatu szacunkowego i termin wykonania ewentualnego zlecenia.